Za četiri kulturna društva u FBiH izdvojeno 200.000 KM

Vlada Federacije BiH danas je donijela četiri odluke o izdvajanju sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu, a namijenjenih financiranju programa i projekata četiri kulturna društva, u ukupnom iznosu od 200.000 KM. Od toga je Kulturnom društvu “Prosvjeta” dodijeljeno 45.000 KM, Kulturnom društvu “Preporod” 75.000 KM, Kulturnom društvu “Napredak” 55.000

Klikni, znaš da želiš!

1 19 20 21 22 23 25