Kako je operacija HVO-a Zima 94 promijenila tijek rata

Foto: Braniteljski portal/Ilustracija

Operaciji Zima 94 prethodila je uspješna vojna operacija Cincar zajedničkih snaga ABiH i HVO-a u Kupresu početkom studenog 1994. HVO je u popodnevnim satima 3. studenog 1994. oslobodio Kupres od VRS-a čime je omogućeno daljnje napadno djelovanje prema srpskim snagama na pravcu Čelebić.

Piše: Hrvoje Mandić/Bild.ba

Pripreme operacije Zima 94

Glavni razlog za pokretanje spomenute operacije su nastojanja srpskih snaga u osvajanju Bihaća u cilju udruživanja Republike Srpske Krajine i Republike Srbije kao i njihovih vojnih snaga. U operaciji Pauk u studenom iste godine srpske snage su osvojile grad Veliku Kladušu, okružile 5. korpus ABiH, samim time i Bihać.

Hrvatsko vojno i političko vrhovništvo je odlučilo svojim vojnim snagama pomoći da se obrana Bihaća održi. Glavni stožer HV-a odlučio se za napad postrojbi HV-a Zbornog područja Split i HVO-a prema srpskim snagama na livanjskom bojištu i glamočkom dijelu bojišta s ciljem rasterećenja bošnjačkih snaga oko Bihaća i dodatnog jačanja operativnog položaja od Kupresa do Dinare. Operacija je planirana na četiri operativna pravca: Kujača (Zima-1), Koričina – Golija (Zima-2), Čelebić (Zima-3) i Dinara (Zima-4). Na tri pravca, od Čelebića na Livanjskom polju do Kupreških vrata, operaciju je vodio Glavni stožer HVO-a, a na četvrtom pravcu Zapovjedništvo ZP-a Split.


Na livanjskom i glamočkom dijelu bojišta angažirani su dijelovi 4. gardijske brigade, 5. gardijske brigade, 7. gardijske brigade, 126. domobranske pukovnije, satnije 114. brigade, 6. domobranske pukovnije, Antiterorističke grupe 72. bojne Vojne policije, 1. hrvatskog gardijskog zdruga, 40. inženjerijske bojne, helikopterskih snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz zrakoplovne baze Divulje, 2. bojna Vojne policije HVO-a, bojna Zrinski, bojna 2. gardijske brigade HVO-a, bojna Ludvig Pavlović, Specijalna policija MUP-a HR – HB, 22. diverzantski odred, 80 domobranska pukovnija HVO-a.

Na kupreškom dijelu bojišta angažirana je 1. gardijska brigada HVO-a, manji dijelovi 3. gardijske brigade HVO-a, 55. i 79. domobranska pukovnija i miješana bojna domobranskih postrojbi ZP-a Vitez. Zborno područje Split za napad je angažiralo dijelove 126. domobranske pukovnije i 114. brigade te 4. gardijsku brigadu HV-a. Uz navedene postrojbe hrvatske snage su u operaciji angažirale oklopno-mehanizirane postrojbe, logistiku i inženjerske postrojbe. Srpske snage činile su postrojbe 5. lake pješačke brigade, smještene oko Glamoča, i postrojbe 8. lake pješačke brigade u području Bosanskog Grahova s raspoređenim snagama duž Livanjskog polja i okolnih planina. Navedene brigade bile su u sastavu 2. krajiškog korpusa VRS-a.

Ciljevi napada

Glavni cilj je bio, na području Dinare pod nadzorom HV-a, s crte Donji Rujani – Maglaj razbiti i odbaciti srpske snage smjerom Poviruše – Troglav i na taj način otkloniti opasnost od mogućeg bočnog udara srpskih snaga na pravcu Rujani – Sinj. Zatim, istočno od Livanjskog polja smjerom Čelebić – Radanovci – Bogdaši potiskivati srpske snage s istočnog ruba Livanjskog polja kako bi ograničili slobodu manevra protivniku i osigurati desni bok snaga na Dinarskom smjeru napada.

Zadatak je bio razbiti srpske snage i odbaciti ih s prvih položaja i dominantnih uzvišenja istodobnim čelnim bočnim napadom uz ubacivanje borbenih skupina u taktičku dubinu neprijatelja te uz jaku topničko-raketnu potporu. Shodno tome, odbiti eventualne protunapade srpskih snaga, a potom utvrditi i zapriječiti dostignutu crtu i biti u pripravnosti nastaviti napadna djelovanja.

Tijek i završetak operacije

Operacija je počela 29. studenog 1994. na planini Dinari i nastavila se na Livanjskom polju na smjeru Livno – Bosansko Grahovo. Operacija je trajala 27 dana, na vrlo zahtjevnom terenu, na snijegu i izrazito niskim temperaturama zraka. „Operacija Zima na smjeru Livno – Bosansko Grahovo je ispunila svoj cilj: rasteretila je Bihać i približila HV Kninu s pravca koji u RSK-a nisu očekivali.

Na Kupreškoj visoravni HVO nije napravio pomak jer s desnog boka 7. korpus ABiH nije zauzeo dvije dominantne točke što je bio preduvjet za pokretanje snaga HVO-a“. Do 25. prosinca hrvatske snage su oslobodile prostor površine 200 četvornih metara.

Operacija Zima 94 završila je 28. prosinca, a u njoj je poginulo 29, nestao je jedan, a ranjeno je 58 pripadnika hrvatskih snaga. Jedan od najvećih uspjeha hrvatskih snaga u operaciji Zima 94 je razmještanje oklopnih postrojbi na vrhovima Dinare (položaji od 1300 do 1800 metara nadmorske visine) što je kod srpskih snaga u Kninu izazvalo paniku.

U razdoblju koje je prethodilo povijesnoj pobjedi, zajedničkim snagama HV-a i HVO-a u razdoblju između studenog 1994. i konca srpnja 1995. na prostoru zapadne Bosne izvedene su ključne vojne operacije koje su stvorile preduvjete za početak završne vojno-redarstvene operacije, operacije Oluja.

Riječ je o operacijama Cincar, Zima-94, Skok 1 i Skok 2 te operaciji Ljeto 95., koje su dovele do ovladavanja obroncima Dinare, stavljanjem pod nadzor Glamoča i Grahova, što je u konačnici uzdrmalo poziciju Knina, tadašnjeg ključnog uporišta srpske pobune u Hrvatskoj.

Bild.ba

Previous articleKardinal Stepinac će biti proglašen svetim? Papa ide u Beograd…
Next articleŠiroki slavio protiv Veleža i prošao u četvrtfinale