Povijesnoj pobjedi Oluja prethodile su zajedničke operacije HV-a i HVO-a

Foto: Bild.ba

Operacija Oluja je, uz operaciju Bljesak, bila ključna akcija koja je dovela do kraja Domovinskog rata i u kojoj je oslobođeno oko 18,4 % ukupne površine Hrvatske.

Piše: Hrvoje Mandić | Bild.ba

Operacijom je vraćen u hrvatski ustavno-pravni poredak cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije, međutim, ta i nekoliko narednih pobjeda Hrvatske vojske stvorili su uvjete u kojima je od siječnja 1996. započeo proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja.

Povijesnoj pobjedi prethodile su temeljite vojne i diplomatske pripreme. Hrvatska vojska razvijala se i rasla da bi pred konac Domovinskog rata izrasla u respektabilnu vojnu silu na prostoru jugoistočne Europe.

Republika Hrvatska uz političku i vojnu suradnju s SAD-om i Izraelom izgradila je vojsku po uzoru na NATO standardne s ciljem oslobađanja okupiranog teritorija od strane srpskih snaga na svom teritoriju. Za taj plan bilo je potrebno ostvariti dva preduvjeta.


Foto: Bild.ba

Primirjem u Washingtonu u travnju 1994. službeno je okončan muslimansko-hrvatski rat na teritoriju Bosne i Hercegovine. HVO je dobio nekoliko mjeseci mira kako bi razdvojio snage s crta bojišta s Armijom BiH, demilitarizirao Mostar i kako bi se pripremio za daljnje oslobodilačke operacije.

Drugi preduvjet je ostvaren potpisivanjem Splitskog sporazuma. U srpnju 1995., posredovanjem SAD-a, potpisan je splitski sporazum između predsjednika Franje Tuđmana i Alije Izetbegovića. Na sastanku je dogovorena vojna suradnja, a sutradan 26. srpnja, u Vitezu, generali Tihomir Blaškić i Rasim Delić su potpisali sporazum o suradnji HVO-a i Armije BiH.

Krajem 1994. uslijedilo je koordinirano djelovanje Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane pod imenom hrvatske snage protiv Vojske Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.

Foto: Bild.ba

U operacijskom ciklusu od jeseni 1994. do jeseni 1995. hrvatske snage su bile ključni čimbenik u razbijanju snaga VRS-a u jugozapadnoj i zapadnoj BiH. Političkim pritiskom međunarodne zajednice ratne operacije su zaustavljene mirovnim sporazumom u Daytonu, čime je okončan rat u BiH.

HVO nije bio angažiran u ratu s Vojskom Republike Srpske (VRS) od 1992. pa sve do operacije Cincar u jesen 1994. u kojoj je zajedno s Armijom BiH razbio VRS u Kupresu. U operaciji Cincar istaknula se Specijalna policija MUP-a HR – HB koja je 3. studenog razbila srpske snage i oslobodila Kupres.

Oslobađanje Kupresa simbolično označava pobjednički operacijski ciklus HV-a i HVO-a u jugozapadnoj Bosni koji je godinu dana kasnije doveo do okončanja rata. Nakon Kupresa hrvatske snage okosnicu daljnjih napada usmjerili su prema srpskim snagama na livanjskom i glamočkom dijelu bojišta.

Foto: Bild.ba

U operaciji Zima-94 krajem studenog na smjeru Livno – Bosansko Grahovo hrvatske snage razbile su VRS. Tim potezom rasterećen je Bihać od napada srpskih snaga i približila HV Kninu s pravca koji u Republici Srpskoj Krajini (RSK) nisu očekivali.

Početkom siječnja 1995. posredovanjem američkog predsjednika Jimmya Cartera potpisano je četveromjesečno primirje između zaraćenih strana u Bosni i Hercegovini. Primirje je okarakterizirano kao uvod u mirovni sporazum i završetak rata.

Četiri mjeseca kasnije, 7. travnja 1995. u operaciji Skok-1 hrvatske snage su na planini Dinari iznad Knina oslobodile prostor veličine 75 četvornih metara. Neizostavni dio operacije bio je probijanje ceste prema najvišim dijelovima Dinare s konačnim ciljem dopremanja topništva i tenkova. Taj poduhvat će upravo doći do izražaja u operaciji Oluja.

Foto: Bild.ba

Početkom lipnja 1995. hrvatske snage izvele su operaciju Skok-2 na Dinari i Livanjskom polju čime je oslobođen prostor oko 450 četvornih metara. Hrvatske snage su bile do druge polovine srpnja 1995. u djelatnoj obrani. Cilj je bio zadržati taktičku inicijativu u odnosnu na srpske snage i sustavno ih iscrpljivati kako bi se stvorili uvjeti za napad prema Bosanskom Grahovu i Glamoču.

Potpisani splitski sporazum automatski je rezultirao operacijom Ljeto-95 koja je imala nekoliko ciljeva: razbiti srpske snage na području Dinare – istočno i sjeveroistočno od Livanjskog polja, ovladati Bosanskim Grahovom i presjeći prometnicu Knin – Drvar, ovladati planinama Šator, Staretina i Golija te zauzeti Glamoč…zaustaviti neprijateljsku ofenzivu na Bihać, stvoriti preduvjete za oslobađanje Knina i vojno poraziti RSK.

Foto: Bild.ba

Prema istraživanjima povjesničara Davora Marijana operacija Ljeto-95 je u potpunosti ostvarila sve postavljene ciljeve.

– Navedena operacija uz Oluju je možda i najznačajnija operacija hrvatskih snaga 1995. jer je i imala strategijsko značenje –

Operacija se planirala i izvodila na dva odvojena ali istodobno usko povezana smjera. Smjer napada prema Bosanskom Grahovu je bio glavni za razbijanje srpskih snaga na okupiranom području RH. Zauzimanjem Bosanskog Grahova prekinuta je vitalna prometnica Drvar – Knin, a srpske snage u području Knina dovedene su u poluokruženje.

Srpskim pobunjenicima u Kninu ostavljena su dva moguća izlaska prema teritoriju BiH, Knin – Otrić – Srb i Obrovac – Gračac od kojih niti jedan nije bio posve siguran.

Foto: Bild.ba

Operacijama Skok-2 i Ljeto-95 hrvatski politički i vojni vrh dobio je optimizam za konačni obračun s RSK, odnosno za pokretanje operacije Oluja.

Pred samu operaciju Zborno područje HVO-a Tomislavgrad 3. kolovoza je angažirao postrojbe na pravcima Glamočko polje – Vitorog s jedne strane, a na drugoj strani pravcima Kupres – Demirovac radi stvaranja uvjeta za daljnje napredovanje prema Šipovu i Jajcu. Postrojbe ZP Tomislavgrad nisu imale pomaka u napredovanju no postignut je cilj kojim je postrojbama ZP Split osigurao izvođenje operacije Oluja.

U toj završnoj oslobodilačkoj operaciji HV-a od 4. do 7. kolovoza 1995. uništena je RSK. Postrojbe 4. i 7. gardijske brigade HV-a u prijepodnevnim satima 5. kolovoza oslobodile su grad Knin. Republika Hrvatska je taj dan proglasila Danom pobjede i domovinske zahvalnosti, a potom i danom branitelja.

Foto: Bild.ba

Bild.ba

Previous articleNema nogometa, pa svi postali epidemiolozi, malo je ljut Čerkez
Next articleDanas proslava 25. obljetnice Oluje u Kninu