Hercegovina jedno od najbogatijih vodenih područja

Hercegovina jedno od najbogatijih vodenih područja

Hercegovački vodeni resursi su u poprilično dobrom stanju, ali se uvijek može uraditi bolje i više, zaključeno je u Trebinju na početku dvodnevne međunarodne konferencije o korištenju i zaštiti voda.

Poduzeće “Hidroelektrane na Trebišnjici” je, prema objašnjenju Duška Vujovića, njihovog rukovoditelja Sektora za upravljanje proizvodnjom i vodama, iniciralo konferenciju iz svih oblasti, od nastajanja vode, njene prerade za piće, korištenje vodenih resursa i pročišćavanje otpadnih voda.

Napominjući da se Trebišnjica, pored korištenja ove rijeke u energetskom smislu, koristi i za navodnjavanje, Vuković dodaje da se u trebinjskom dijelu hidrosistema u ogromnoj mjeri koristi voda za navodnjavanje.

– Sigurno smo u ovom dijelu izgrađenog sustava jedini u Europi sa iskorištenosti od 85 posto obradivih površina pod sustavom navodnjavanja, dok je taj postotak u svijetu oko 15 posto, a na nivou BiH tek oko jedan posto, dok istovremeno imamo izuzetno čistu vodu za piće, ali i nedavno rekonstruisani prečistač otpadnih voda – kaže Vujović.

Aleksandar Đukić, sekretar Srpskog društva za zaštitu voda iz Beograda, kaže da je Hercegovina jedno od najbogatijih područja regija kada je voda u pitanju i da je ta voda srećom i čista, samo je problem kraški teren, koji je porozan, pa je potrebno uraditi adekvatne vodozahvate, a ne narušiti prirodni sustav.

Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada Trebinja, koji se kao doktor geologije u svojim znanstvenim radovima bavio vodenim slivovima Hercegovine, kaže da su očuvanje vode i višenamjensko korištenje osnovni koncept konferencije, ali su ti koncepti zaživjeli i na prostoru hidrosistema Trebišnjice.

Bild.ba