Hoće li BiH vratiti tisuće ilegalnih migranata iz Pakistana?

Vijeće ministara BiH danas je na 31. izvanrednoj telefonskoj sjednici utvrdio Prijedlog sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara BiH i Vlade Islamske Republike Pakistan i Prijedlog protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutarnjih poslova Islamske Republike Pakistan o implementaciji ovog sporazuma.

Prijedlozi sporazuma i protokola bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljinu zakonom predviđenu proceduru, uz prijedlog da se za njihovog potpisnika odredi ministar sigurnosti BiH.

Zaključivanjem ovog sporazuma BiH i Pakistan potvrđuju spremnost da se uključe u međunarodne akcije sprečavanja nelegalne migracije jer se Sporazumom reguliraju pitanja prihvata vlastitih državljana, državljana trećih država i osoba bez državljanstva koja borave na teritoriju ugovorne strane u suprotnosti s njihovim zakonima.

Riječ je o iznimno važnom sporazumu za BiH koja je posljednjih godina postala izrazito interesantna zemlja za ilegalnu migraciju na pravcu “balkanske rute” u lancu zemalja preko kojih se odvija proces krijumčarenja osoba, opojnih droga, vozila i drugih vidovi organiziranog kriminala.

Prema utvrđenom prijedlogu protokola, nadležna tijela za primanje, podnošenje i obradu zahtjeva za readmisiju, kao i onih za tranzit su Ministarstvo sigurnosti za Bosnu i Hercegovinu i Ministarstvo unutarnjih poslova za Islamsku Republiku Pakistan. Readmisija i prihvat državljana dviju država te tranzit stranaca odvijat će se preko međunarodnih aerodroma u Sarajevu i Islamabadu.


Sporazum stupa na snagu 30 dana od datuma prijema posljednje obavijesti koju razmijene dvije države i okončanja interne zakonske procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. Protokol stupa na snagu istog dana kad i Sporazum, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Bild.ba

Previous articleLopov kod Čapljine ukrao luk, ulje, brašno…
Next articleBiH nije izuzetak, oboren rekord novozaraženih!