Bravo za ŽZH: Usvojen Prijedlog zakona o zaštiti obitelji s djecom, novci za treće i svako sljedeće dijete

Uvođenjem ove mjere, odnosno planiranim iznosom potpore od 500,00 KM za treće i svako sljedeće dijete u obitelji do dobi od 7 godina omogućit će se višečlanim obiteljima lakše nošenje s troškovima izdržavanja obitelji, a također i roditeljima koji žele imati više od dvoje djece donošenje odluke o povećanju obitelji

Skupština

Na 31. sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke usvojen je Prijedlog zakona o zaštiti obitelji s djecom.

Kao razlog za donošenje ovog ovog zakona navedena je prvenstveno svjesnost pogoršanja ekonomske situacije i povećanja troškova života koji se posebno odražava na višečlane obitelji, a ujedno i činjenice da se svake godine u Županiji suočavamo sa sve većim negativnim prirodnim prirastom stanovništva i smanjenim natalitetom i fertilitetom smatramo da je nužno potrebna mjeru potpore obiteljima s troje i više djece u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Kako se navodi, “za prostu reprodukciju stanovništva potrebno je da žene u prosjeku rađaju 2,1 dijete, to jest da bi broj stanovništva ostao stabilan, žena bi trebala imati prosječno više od dvoje djece. U EU stopa fertiliteta je 1,59, u Sloveniji 1,62, a u RH 1,42. U 2017.g. u Federaciji Bosne i Hercegovine stopa fertiliteta iznosila je 1,29, u 2018.g. 1,25, a u 2019.g. pada na 1.21.”

Navedeni podaci su poražavajući, a s obzirom na sve starije stanovništvo, iseljavanje, sve manji broj sklopljenih brakova kao i na druge negativne trendove i na sve težu ekonomsku situaciju, potrebno je pomoći obiteljima koje imaju troje i više djece, kao i obiteljima koje žele imati više od dvoje djece, ali ih u tome sprječava loša materijalna situacija.

Uvođenjem ove mjere, odnosno planiranim iznosom potpore od 500,00 KM za treće i svako sljedeće dijete u obitelji do dobi od 7 godina omogućit će se višečlanim obiteljima lakše nošenje s troškovima izdržavanja obitelji, a također i roditeljima koji žele imati više od dvoje djece donošenje odluke o povećanju obitelji, zbog čega se očekuje povećanje fertiliteta i nataliteta u Županiji.


Također, donošenjem ovoga Zakona izdvojena je oblast zaštite obitelji s djecom u zaseban Zakon, iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zašiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom.

Usvojen je i jedan amandman na Prijedlog Zakona o zaštiti obitelji s djecom, a vezan na članak 17. koji se odnosi na Uvjete daljnjeg korištenja prava. Članku 17. dodao se 4. stavak u kojem se definira to da, ukoliko jedno ili više djece pohađa osnovnu školu izvan Županije, moraju imati odobrenje gradskog/općinskog tijela za pitanja obrazovanja o upisu u školu koja ne obuhvaća upisno područje na kojem učenik živi.

U zakonu je definiran nadzor kao i kaznene odredbe

U člancima 47.-49. obrađen je nadzor nad provođenjem Zakona, inspekcijski nadzor, kao i praćenje primjene Zakona. Upravni nadzor je određen s obzirom na rješavanje zahtjeva, te financiranje prava utvrđenih Zakonom, a inspekcijski nadzor provodi Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke.

Kaznene odredbe obrađene su u člancima 50.-52. pa se tako uređuju prekršaji koji proizlaze u slučaju postupanja suprotno odredbama ovog zakona. Zakonom su propisane kazne za Centar, kao i za odgovornu osobu u istom. Uređuju se prekršaji koji proizlaze u slučaju postupanja suprotno odredbama ovog zakona. Zakonom su propisane kazne za Centar, kao i za odgovornu osobu u istom, u slučaju ako korisniku uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju, ako omogući korištenje prava osobi kojoj ne pripada pravo po ovom zakonu ili joj ne pripada u tom obujmu, te ako Ministarstvu i inspektoru ne osigura neometano obavljanje nadzora i inspekcijskog nadzora i ne omogući uvid u potrebnu dokumentaciju. Propisane su i kaznene odredbe zu poslodavca, kao i odgovornu osobu poslodavca ako pravovremeno ne obavijesti nadležni Centar ukoliko se tijekom isplate naknade place promijene okolnosti o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava na naknadu plaće (npr. povratak na radno mjesto prije isteka porodiljnog dopusta). Također su propisane kaznene odredbe za nenaplaćivanje novčanih iznosa za vrijeme “Dječjeg tjedna”.

Dječji tjedan

Dječji tjedano obrađen je u člancima 40.-42.

Prvog tjedna mjeseca listopada obilježava se “Dječji tjedan” s ciljem poticanja i organiziranja raznovrsnih kulturo-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promoviranju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanju drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci i izravne podrške djeci radi njihovog efikasnijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i podrške djeci koja izlaze iz sustava javne brige.

Na koncu je definiran i dio kojim se kaže da “Sukladno Ustavu ŽZH određeno je stupanje na snagu Zakona osmog dana od od dana objavljivanja u Narodnim novinama Županije, te primjena od 1. rujna 2022. godine ukoliko Zakon bude upućen po skraćenom postupku.”

 

SOURCEbild.ba
Previous articleHerceg kaže da je ovogodišnji Proračun HNŽ najbolji do sad
Next articleAvion u kojoj je najvjerojatnije Pelosi kreće se prema Tajvanu. Kina prijeti SAD-u
Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments