“Grad Mostar ne dopušta i neće dopustiti izgradnju MHE na Buni”

“Grad Mostar ne dopušta i neće dopustiti izgradnju MHE na Buni”

HRS je prvi u kritiziranju i napadima gradske administracije kada je to potrebno, no korektno od nas mora biti i pohvaliti istu kada se odradi nešto dobro i korisno.

Naime, postupajući po inicijativi HRS-a u GV Odjel za gospodarske, komunalne i inspekcijske poslove je isposlovao ODBIJANJE urbanističke suglasnosti za izgradnju dvije MHE Buna 1 i Buna 2 te službeno od Odjela za urbanizam zatražio BRISANJE lokaliteta Buna 1 i Buna 2 iz prostornog plana kao područja izgradnje hidroelektrana.

Odjel je utvrdio, na osnovu dokumentacije koju su dostavile udruge za očuvanje prirode, kako su zemljišta planirana za izgradnju MHE na Buni „objekt prirode Tok rijeke Neretve, rezervat prirodnih predjela“ te da posjeduje svojstvo zaštićenog objekta prirode, stavljen pod zakonsku zaštitu. 

Zbog toga je od investitora odbio zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti za izgradnju dvije MHE Buna 1 i Buna 2. Ne samo to, službeno je zatraženo brisanje ovih lokaliteta iz novog Prostornog plana koji se planira usvojiti u IV kvartalu ove godine. Drugim riječima, s ovim dokumentom sada imamo crno na bijelo da Grad Mostar ne dopušta i neće dopustiti izgradnju MHE na Buni. Dopis je dostavljen tajništvu Gradonačelnika i Služba mora postupiti po istome. Dojavljeno nam je kako ovih dana investitor i pojedini stranački poslušnici naveliko obilaze područje MZ Buna lobirajući nanovo i tražeći neke javne rasprave. S ovime smo dobili odgovor zašto to rade. Pozdravljamo uvijek suradnju zakonodavne vlasti s lokalnim stanovništvom, no nakon ovoga će morati promijeniti tematiku sastanaka, jer s ovime je izgradnja MHE na Buni završena tema. Radujemo se dolasku na javnu raspravu/tribinu ako se ista zakaže.

Ovo je konačna pobjeda Udruga za očuvanje prirode, stanovništva ne samo Bune, nego i cijelog Mostara i svih onih koji žele očuvati prirodne resurse i koristiti na ekološki osviještenim i održivim temeljima. Pobjeda onih koji budućim generacijama žele ostaviti prirodna bogatstva onakvima kakvima jesu. Nama u HRS-u je čast što smo bili samo mali kotačić, produžena ruka svih onih koji su stali na put tajkunizaciji prirodnih resursa i bogaćenja pojedinaca na račun općeg dobra.

Sljedeće što ćemo napraviti jeste da ćemo na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine HNŽ-a tražiti ukidanje koncesijske dozvole investitoru od strane nadležnog ministarstva za izgradnju MHE na Buni, jer s ovim dokumentom Odjela za urbanizam ista je postala bespredmetna, stoji u priopćenju HRS-a.

Preslik odgovora možete vidjeti OVDJE.

Bild.ba