Hercegovini bi uskoro moglo biti odato priznanje jedne od najvećih institucija na svijetu, a evo o čemu je riječ

Trenutno se aktivno radi na pripremi nominacija Pećine Vjetrenica te Martinbrodskih slapova

Na zasjedanju Međuvladinog odbora za očuvanje nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a koje će biti održano početkom prosinca ove godine bit će razmatran prijedlog za uvrštenje Nevesinjske olimpijade u Registar najboljih praksi očuvanja, te serijska nominacija Tradicije uzgoja konja lipicanera u koju je BiH također uključena – doznaje Fena u Državnoj komisiji za suradnju s UNESCO-om.

Bosna i Hercegovina obiluje brojnim graditeljskim, spomeničkim, prirodnim, materijalnim i nematerijalnim dobrima koja zaslužuju mjesto na Listi svjetske baštine UNESCO-a.

Iz Državne komisije za suradnju s UNESCO-om podsjećaju za Fenu kako je osnovni preduvjet da neki lokalitet bude nominiran za upis na Listu svjetske baštine da bude pod najvišim stupnjem zaštite u zemlji koja ga kandidira.

“Da bi se krenulo u pripremu nominacijskog fajla, prvi korak je da se utvrdi na osnovu kog kriterija UNESCO-a će dobro biti kandidirano za upis. Kriteriji su definirani Operativnim smjernicama za implementaciju Konvencije o svjetskoj baštini. Kada se utvrde kriteriji, priprema se Tentativni list, a nakon toga slijedi složeni proces izrade nominacijskog fajla”, pojašnjavaju iz Komisije za suradnju s UNESCO-om.

Iz Komisije navode nekoliko dobara Bosne i Hercegovine za koja se očekuje upis na Listu svjetske baštine.


Jedno od najatraktivnijih prirodnih dobara je pećina Vjetrenica za koju je Nominacijski fajl za upis na Listu svjetske baštine dostavljen Centru za svjetsku baštinu 2021. godine, te potom ponovo početkom 2022. godine.

U oba slučaja Centar za svjetsku baštinu je utvrdio da je Nominacijski fajl tehnički nepotpun, te je uz komentare vraćen na doradu. Nadležne institucije rade na dopuni/doradi tog fajla, te ako te aktivnosti budu završene na adekvatan način, fajl će biti ponovo dostavljen UNESCO-u u narednom ciklusu.

Komisija je također još 2017. godine podržala inicijativu Nacionalnog parka Una za upis Martinbrodskih slapova i Štrbačkog buka na Tentativnu listu BiH.

“U daljnjim konzultacijama s nadležnim Federalnim ministarstvom okoliša i turizma je utvrđeno da se Štrbački buk djelomično nalazi u Republici Hrvatskoj, te su aktivnosti na pripremi Tentativne liste za Štrbački buk privremeno obustavljene dok se ne obave konzultacije o potencijalnoj serijskoj nominaciji sa Republikom Hrvatskom”, navode iz Komisije.

Kad je riječ o Martinbrodskim slapovima, oni su upisani na Tentativnu listu 2019. godine i trenutno je u tijeku rad na pripremi Nominacijskog fajla za njihov upis na Listu svjetske baštine.

Prašuma Perućica je upisana na Tentativnu listu BiH 2017. godine. Također je Ministarstvo civilnih poslova BiH u prosincu 2021. dalo podršku Općini Jajce za predstojeće aktivnosti na pripremi nominacije za upis Jajca na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

Iz Državne komisije za suradnju s UNESCO-om ističu da je priprema nominacija izuzetno složen i dugotrajan posao koji zahtijeva angažman velikog broja stručnjaka i uključenost svih nadležnih i zainteresiranih strana. Također, za pripremu nominacija je potrebno osigurati i značajna financijska sredstva, u fazi pripreme ali i nakon eventualnog upisa na UNESCO-ovu listu.

Dinamiku pripreme/predaje nominacija, te njihovo razmatranje za eventualni upis na Listu definirao je UNESCO. Odbor za svjetsku baštinu tako razmatra samo jednu nominaciju određene države u jednoj godini.

Trenutno se aktivno radi na pripremi nominacija Pećine Vjetrenica te Martinbrodskih slapova, a za nove nominacije nakon toga ovisit će od prethodno navedenih faktora.

Kada je riječ o nominaciji nematerijalne baštine, razmatranje za upis na UNESCO-ove relevantne liste je ograničen na jednu nominaciju u dvije godine.

Kao naredna nominacija uime BiH, UNESCO-u je već dostavljena nominacija Sevdalinke za upis na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a koja neće biti razmatrana za upis prije 2024. godine.

Iz Državne komisije za suradnju s UNESCO-om napominju da ako neke od navedenih nominacija budu vraćene na doradu, to će prolongirati spomenutu vremensku liniju za još godinu ili dvije, te je u ovom trenutku suviše rano govoriti o sljedećoj nominaciji i kada bi ona bila na redu za eventualni upis.

Kad je riječ o odnosu prema dobrima upisanim na Listu svjetske baštine UNESCO-a, iz Komisije navode da su mjere zaštite i upravljanja dobrima definirane u nominacijskim fajlovima koje su usvojila relevantna UNESCO-va tijela. Definirane mjere i upravljanje provode za to nadležne institucije.

Bosna i Hercegovina redovno ispunjava svoje obveze i dostavlja UNESCO-u izvještaje o stanju očuvanosti dobara svjetske baštine koje pripremaju nadležne institucije.

Na nedavno održanoj konferenciji UNESCO-a o kulturnim politikama i održivom razvoju – MONDIACULT 2022 u Mexico Cityiju izaslanstvo UNESCO-a BiH prezentiralo je temu “Baština i kulturna raznolikost u krizi”.

Iz Komisije navode da se tim tematskim panelem fokusiralo na prijetnje koje krizne situacije i prirodne opasnosti predstavljaju baštini i kulturnoj raznolikosti.

“Da bi se odgovorilo na ove prijetnje i izazove potrebno je jačanje okvira kulturnih politika, kako bi se osigurala efikasna zaštita kulturne baštine, ojačala borba protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima, poboljšao dijalog za povrat i restituciju kulturnih dobara, te se prioritetno posvetilo upravljanju rizicima i prevenciji katastrofa. U ovom kontekstu u obraćanju delegacije BiH je posebno stavljen naglasak na realizaciju ciljeva održivog razvoja, u čemu je uloga UNESCO-a i saradnja s UNESCO-om od izuzetnog značaja”, smatraju u Komisiji.

Iduće godine se navršava 30 godina od članstva BiH u UNESCO-u. Iz Komisije za suradnju s UNESCO-om tim povodom osvrnuli su se na neke od najznačajnijih stvari koje su urađene u tom dugom periodu.

Podsjećaju da je Bosna i Hercegovina ratificirala sve UNESCO-ove Konvencije i redovno ispunjava svoje obveze kao država potpisnica.

Na Listu svjetske baštine su upisana četiri dobra iz BiH – Stari grad oko Starog mosta u Mostaru, Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, 22 nekropole sa stećcima u okviru serijskog dobra Steći-srednjovjekovni nadgrobni spomenici te Prašuma Janj u okviru serijskog dobra Iskonske bukove šume Karpata i drugih regija Europe. Na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva su upisana četiri elementa – Zmijanjski vez, Konjičko drvorezbarstvo, Branje trave Ive na Ozrenu i Tradicija natjecanja u košenju trave na Kupresu.

“U Registar pamćenje svijeta su upisana dva dokumentarna dobra – Sarajevska Hagada i Rukopisna zbirka Gazi Husrev-begove biblioteke”, naglasili su iz Komisije.

UNESCO je financijski podržao rekonstrukcije brojnih objekata među kojima su najznačajniji Stari most u Mostaru i Ferhat-pašina džamija u Banja Luci. Od UNESCO-a su osigurana značajna interventna sredstva za sanaciju štete nastale od poplava na Umjetničkoj galeriji BiH, Zemaljskom muzeju BiH, te brojnim školama, kao i sanaciju štete nastale zbog klizišta kod memorijalne kosturnice u NP Sutjeska.

Iz različitih UNESCO Fondova se na godišnjoj razin odobravaju sredstva za projekte koje realiziraju i javne ustanove i nevladine organizacije u BiH. Grad Živinice je postao član UNESCO Global Netowrk of Learning cities, dok je Sarajevo član UNESCO Mreže kreativnih gradova za oblast filma.

SOURCEFena
Previous articleMajka djevojčicu godinama držala zaključanu u stanu, dijete nikada nije vidjelo livadu, šumu, sjelo u auto…
Next articleNovi rast cijena nafte
Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments