Krišto: Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa je ‘sklepan’

Zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto kazala je da Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, koji su predložili poslanici: Saša Magazinović (SDPBiH), Damir Arnaut (Naša stranka) i Jasmin Emrić (A-SDA), nije trebao ni doći pred poslanike.

– To je zakon iz prošlog saziva koji je služio za kampanju u Općom izborima i taj zakon je ‘sklepan’ – kazala je Krišto.

Ukoliko je netko zainteresiran da se takav zakon usvoji, kazala je Krišto, to nije ono što je danas pred poslanicima.

– Zato smo mi iz HDZ-a pokušali popraviti zakon, te uložili 19 amandmana, a uz to SNSD je imao određeni broj amandmana – podsjetila je Krišto.

Istakla je da je suvišna svaka priča o tom zakonu te da zakon trebaju predložiti institucije koje su stručne, prenosi Fena.


Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma je, u drugoj komisijskoj fazi, sa 22 usvojena amandmana, podržala prijedlog ovog zakona. 

U plenarnoj fazi amandmane su dostavili poslanici Alma Čolo, Damir Arnaut, Jasmin Emrić i Saša Magazinović. 

Predloženi zakon, između ostalog, predviđa osnivanje komisije za odlučivanje o sukobu interesa čiji članovi ne bi bili poslanici i delegati iz PSBiH, kao što je to sada slučaj. 

Definirano je da komisija bude stalno i nezavisno tijelo koje je uspostavila PSBiH, sa sjedištem u Agenciji  za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, a koje obavlja poslove iz svoje nadležnosti određenih ovim zakonom.

Također je predviđeno da za člana komisije ne može biti imenovana osoba koja je nositelj javne funkcije.

Predviđeno je da Komisiju čine predsjednik i četiri člana. Kandidat za člana komisije, između ostalog, mora ispunjavati uvjet da nije član političke stranke, kao i to da pet godina prije kandidiranja za predsjednika ili člana komisije nije obavljao funkciju poslanika, delegata, odbornika ili vijećnika, gradonačelnika, načelnika općine, člana vlade ili savjetnika na bilo kojoj razini vlasti u BiH.

Bild.ba

Previous articleDok radnici ostaju bez posla i zemlja pada u krizu ovih troje političara kupuje skupocjene automobile
Next articlePo standardnoj mantri, bošnjačke vođe vide veliku “srpsko-hrvatsku urotu”