Nikad kraja! Opet broje na Sjeveru, Jugoistoku i u Starom gradu

text
Photo by Lina Kivaka on Pexels.com

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na (hitnoj, korespodentnoj) sjednici usvojilo Naredbu Glavnom centru za brojanje za ponovno prebrojavanje glasačkih listića i utvrđivanje rezultata izbora s redovnih biračkih mjesta u Gradu Mostaru po političkim subjektima i kandidatima političkih subjekata, kako slijedi:

a) za nivo gradske izborne jedinice – 199, na biračkim mjestima 152A003A, 154A002, 154A007A, 154A009, 155A002, 155A003 i 155A008;

b) za nivo izborne jedinice gradskog područja 3 (Jugoistok ) – 152, na biračkom mjestu 152A003A;

c) za nivo izborne jedinice gradskog područja 1 (Sjever) – 154, na biračkim mjestima 154A002 i 154A007A i

d) za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad) – 155, na biračkim mjestima 155A003 i 155A008.

Prema priopćenju SIP-a, ponovno brojanje će početi sutra u 10.00 sati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra), prema dinamici koju je utvrdio ravnatelj Centra.

Naredba će biti objavljena na web-stranici SIP-a BiH i smatrat će se da je tako dostavljena svim sudionicima u izbornom procesu.

U skladu s članom 5.31 Izbornog zakona BiH, kandidati političkih stranaka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati čija se imena pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani promatrači, mogu biti nazočni pri ponovnom brojanju.

Bild.baKomentari

Next Post

Gruđanin pao s drogom

Pon sij 11 , 2021
Tom prilikom, na postavljeno pitanje posjeduje li zabranjene supstance, J. P. (41) je potvrdno odgovorio