Tržišta luduju već neko vrijeme, siva ekonomija se širi, cijene skaču: evo što su smislili u FBiH da to spriječe

Inače, Federalno ministarstvo trgovine s ciljem održavanja stabilnosti tržišta, cijena i životnog standarda stanovništva prati kretanje cijena

Tržišta
Image by D. from Pixabay

Federalno ministarstvo trgovine je u zadnjem kvartalu 2022. godine pripremilo i uputilo na mišljenje nadležnim federalnim organima Prednacrt novog zakona o unutarnjoj trgovini s ciljem da se novim zakonskim uređenjem omogući efikasniji inspekcijski nadzor, unaprijedi nivo zaštite potrošača te da se smanji siva ekonomija u ovoj gospodarskoj djelatnosti.

On će biti na dnevnom redu jedne od skorih redovnih sjednica Vlade Federacije BiH, u skladu sa Programom i dinamikom rada Vlade, radi utvrđivanja nacrta i upućivanja u redovnu parlamentarnu proceduru, istaknuli su za Fenu iz Federalnog ministarstva trgovine.

Razlog za donošenje ovog Zakona je ostvarivanje kvalitetnog zakonskog okvira za dalji razvoj oblasti trgovine u Federaciji BiH.

Također, za četvrti kvartal ove godine u Ministarstvu je planirana izrada Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena, a cilj izmjena i dopuna zakona je da se propišu kazne koje bi imale jaču i efektivniju preventivnu ulogu.

“Glavni razlog za navedene izmjene i dopune su relativno niske kazne u važećem zakonu, koje kao takve ne mogu ispuniti funkciju prevencije činjenja prekršaja, niti mogu imati potreban represivan učinak na prekršitelje”, naveli su iz Ministarstva.


Kontrola cijena i normalno funkcioniranje tržišta

Inače, Federalno ministarstvo trgovine s ciljem održavanja stabilnosti tržišta, cijena i životnog standarda stanovništva prati kretanje cijena na osnovu dostavljenih podataka i provodi odgovorne politike za koje je nadležno, a naročito u pogledu predlaganja određenih mjera Vladi Federacije BiH.

Iz Ministarstva navode kako su poremećaji u kretanju cijena i odnosima cijena u protekloj godini manifestirani kroz rast cijena osnovnih životnih namirnica i naftnih derivata, kako u BiH tako i u cijelom svijetu, te da su oni rezultat globalne ekonomske krize uzrokovane pandemijom covida-19 u 2020. godini koja je dovela do poremećaja u odnosima ponude i potražnje, kao i poremećajima u globalnim lancima opskrbe roba i usluga.

Nakon prestanka pandemije u 2022. godini lanci opskrbe su bili donekle oporavljeni, ali je monetarna ekspanzija u državama EU-a utjecala na porast inflacije i to se, kako ističu, preko svih roba i usluga koje uvozimo neminovno prelijevalo i u BiH.

Nadalje, rat u Ukrajini (veljača 2022. godine) doveo je do strukturnih poremećaja na tržištu energenata i rasta cijena hrane i trenutna visoka inflacija u BiH rezultat je strukture potrošnje koju imamo u BiH, jer u toj potrošnji dominira hrana, energija i najnužniji izdaci, navode iz Ministarstva.

Dodaju kako Federalno ministarstvo trgovine prilikom predlaganja Vladi Federacije BiH mjera neposredne kontrole cijena, u skladu sa zakonskim nadležnostima, posebno vodi računa o normalnom funkcioniranju tržišta, odnosno urednoj opskrbi tržišta i životnog standarda stanovništva.

Tako je Vlada Federacije BiH u 2021. godini na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela mjere neposredne kontrole cijena, odnosno mjeru ograničenja visine marži u veleprodaji i maloprodaji naftnih derivata (u veleprodaji 0,06 KM/l derivata i u maloprodaji 0,25 KM/l derivata), te životnih namirnica i drugih proizvoda.

U odluci koja se odnosi na životne namirnice i druge proizvode obuhvaćeno je 17 skupina proizvoda koji sadrže oko 540 artikala. Ove odluke su na snazi i kontrolu nad primjenom navedenih odluka vrše federalni i županijski tržišni inspektori u kontinuitetu, istaknuli su iz Ministarstva.

Prodajna cijena peleta

Naglasili su i kako je Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine (10.11.2022. godine) donijela Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet kojom je  propisana najviša prodajna cijena peleta, koja ne može prelaziti 480 KM plus PDV u trgovini na malo, po toni u svim pakiranjima.

“Razlog za propisivanje ove mjere bila je zaštita ekonomskih interesa građana i omogućavanja uredne snabdjevenosti tržišta, odnosno prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih proizvođača i trgovaca peletom koji su zbog enormno povećane potražnje za peletom bili u izuzetno povoljnoj tržišnoj poziciji i motivirani isključivo svojim interesom, formirali nerealno i neopravdano visoke cijene”, naveli su.

Posredovanje u prometu tržišta nekretnina

Inače, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donesen je Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, a donošenjem tog zakona u Federaciji BiH je prvi put zakonski uređena djelatnost posredovanja u prometu nekretnina kao specijalizirana uslužna djelatnost.

Također, donesen je i Zakon o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

On upućuje na primjenu odgovarajućih propisa na razini BiH i Federacije BiH, te kao novost predviđa da jedinice lokalne samouprave i županije mogu utvrditi olakšice za korisnike slobodne zone, u okviru svojih nadležnosti.

Uz ostalo, Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela Zaključak kojim je usvojila Informaciju tog ministarstva o potrebi podnošenja inicijative za donošenje Zakona o zaštiti potrošača BiH.

Predmetnim zaključkom Vlada Federacije BiH je uputila Inicijativu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da zaduži Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od šest mjeseci od dana usvajanja ove Inicijative, pripremi i uputi Vijeću ministara BiH na razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prednacrt zakona o zaštiti potrošača BiH, usklađen sa pravnom stečevinom EU-a.

Inicijativa je upućena iz razloga neusklađenosti pravne regulative na jedinstvenom ekonomskom prostoru BiH i neusklađenosti sa pravnom stečevinom Evropske unije, koje za posljedicu ima negativan efekat na prava i obaveze kako potrošača tako i trgovaca u Federaciji BiH, posebno imajući u vidu da savremeno tržište podrazumijeva visok i jedinstven nivo zaštite prava potrošača, naglasili su iz Federalnog ministarstva trgovine.

SOURCEFena
Previous articleUžasna inflacija i strelovit rast cijena ostavljaju posljedice na cijelo čovječanstvo. Evo velike analize o tome je li se uopće moguće izvući
Next articleJučer je objavljeno da Brazil želi Zlatka Dalića, a evo čini se da je u kombinaciji još jedna ozbiljna reprezentacija
Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments