Vatikanska policija izvršila raciju: Papinsku državu trese korupcijska afera?

Vatikanska policija izvršila raciju: Papinsku državu trese korupcijska afera?

Vatikanska policija
Vatikanska policija

Vatikanska policija izvršila je raciju u odsjeku zaduženom za održavanje i restauraciju u bazilici Svetog Petra. Pri tomu su oduzeli dokumente i računala.

Akcija je provedena u sklopu istrage navoda o korupciji, prenosi Bild.ba.

Pretres je bio sličan onom prošlog listopada koji je uključivao još jednu istragu zasebnog odsjeka zbog kupovine zgrade u Londonu.

U priopćenju vatikanskog ureda za tisak navodi se da je materijal zaplijenjen iz tehničkih i administrativnih ureda Fabbrice di San Pietro.

Vatikanski suci naredili su da se izvrši racija nakon što su dobili dojavu iz ureda generalnog revizora, navodi se u izjavi bez objave detalja. Rečeno je da je papa Franjo imenovao komesara koji bi privremeno vodio taj odsjek.

Bild.ba