Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak danas je u emisiji Hrvatskog radija Izaberi zdravlje otkrio kako je moguće uvođenje strožih mjera. “Za sada bi to moglo biti da će biti obavezne maske u trgovinama i na sastancima u malim prostorima gdje ljudi moraju biti dulje od 15 minuta”, najavio je. […]

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) usvojila je u utorak Odluku o usvajanju Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2020. godinu u iznosu 1.237.054,94 maraka. Sredstva će biti utrošena za financiranje žurnih i preventivnih mjera, saniranje posljedica, opremanje struktura civilne zaštite, obuku i vježbe, provedbu mjera zaštite i […]