Covid redari uskoro u Hercegovačko-neretvanskoj županiji?

Covid redari uskoro u Hercegovačko-neretvanskoj županiji?

Covid redari uskoro bi mogli biti uvedeni u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. To je razmatrano danas na održanom sastanku u Zavodu za javno zdravstvo HNŽ.

Vezano za inspekcijski nadzor poštivanja epidemioloških mjera na sastanku je zaključeno kako je osnovni problem nedostatan broj sanitarnih inspektora u čijoj nadležnosti je nadzor nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, dok Ministarstvo unutarnjih poslova, u granicama svoje nadležnosti, pruža pomoć u provedbi inspekcijskog nadzora, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

Konstatirano je kako inspekcijski nadzor ima za svrhu, prije svega, preventivno, a tek onda represivno djelovanje.

Budući da se epidemiološka situacija posljednjih dana pogoršava, te ukoliko dođe do većeg broja oboljelih, postoji mogućnost kolapsa zdravstvenog sustava, zaključeno je da se razmotri mogućnost da se u jedinicama lokalne samouprave angažiraju covid redari – nezaposlene sanitarne inženjere kojih je trenutno 24 na Službi za zapošljavanje HNŽ-a, a koji bi bili potpora sanitarnim inspektorima.

Bild.ba