HBŽ: Pomjera se ograničenje rada trgovina, trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata

HBŽ: Pomjera se ograničenje rada trgovina, trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata

Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ) je na sjednici održanoj u četvrtak razmatrala i utvrdila prijedlog programa rada županijske vlade za ovu godinu, koji će biti upućen u daljnju skupštinsku procedure, te je donijela Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju županijskog proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka ove godine.

Razmatrano je i Izvješće o radu Povjerenstva za Program javnih investicija Hercegbosanske županije za 2020. godinu.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ-a, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Akcijskog plana HBŽ-a za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2020.- 2023. godine, prenosi Fena.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 2.460 KM iz tekuće rezerve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ u svrhu pomoći za nabavu mini hladnjaka i glukon injekcija Udruzi osoba oboljelih od šećerne bolesti “Krug” Livno.

Usvojen je i Program utroška sredstava Transfer udrugama Crveni križ HBŽ-a i invalidne osobe utvrđenog Proračunom HBŽ-a za 2021. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a u iznosu od 30.000 KM. Od toga 15.000 KM raspodijelit će se za redovan rad Crvenog križa Hercegbosanske županije, a 15.000 KM za projekt Udruzi paraplegičara i oboljelih od dječje paralize HBŽ-a.

Nakon razmatranja prijedloga, Vlada je donijela Uredbu o Uredu za pritužbe javnosti. Ovom uredbom osniva se Ured za pritužbe javnosti, uređuju se dužnosti i odgovornosti, djelokrug rada Ureda, njegova funkcija, prava i obveze i odnosi između Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ-a i Ureda, nadležnost, sastav, kriteriji za izbor članova Ureda, način rada, postavljanje i razrješenje članova i druga pitanja od značaja za Ured.

Vlada je razmatrala i Informaciju o dostavljanju tablica pregleda prioriteta za izradu Dokumenta okvirnog proračuna HBŽ za razdoblje 2022.-2024. i donijela Zaključak o njenom usvajanju.

Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Informacije o epidemiološkoj situaciji covida-19 u Hercegbosanskoj županiji na dan 6. svibnja s prijedlogom zapovijedi i preporuka Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije koji stupa na snagu danom donošenja.

Dosadašnje ograničenje rada trgovina, trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata na području Hercegbosanske županije pomjera se s 21 na 23 sata do 5 sati ujutro, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.

bild.ba