HNŽ usvojila korona zakon, a po jednoj stvari su prvi u BiH

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) na sjednici održanoj u petak u Mostaru usvojila je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa i podršci ekonomiji na području HNŽ-a – tzv. “korona zakon”.

U Zakon je ugrađen i određen broj amandmana skupštinskih zastupnika koje je Vlada HNŽ-a prihvatila, priopćeno je iz Skupštine HNŽ-a.

“Zakon između ostalog predviđa subvencioniranje najniže neto plaće, subvencije poreza na dohodak i posebnih naknada, subvencije kamata na kreditne plasmane gospodarstvu, obustava obračuna i plaćanja naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta, oslobađanje od plaćanja županijskih administrativnih i sudskih taksi, umanjenje dotacija/granta za financiranje političkih organizacija/stranaka, umanjenje plaća, umanjenje naknada za rad komisija, umanjenje naknada za rad upravljačkih tijela, uspostava Stabilizacijskog fonda, a sve u cilju podrške održivosti gospodarstva, kao i za održanje stabilnosti Proračuna i izvanproračunskih fondova HNŽ-a”, ističu iz županijske Skupštine.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti kojim se utvrđuje obaveza Županije da osnuje županijsku ustanovu “Odgojni centar”, kojim je također propisana djelatnost Odgojnog centra, organizacijske jedinice, kao i mogućnost formiranja prihvatne stanice u cilju izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni centar.

Pored toga, precizirane su odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti koje se odnose na sudjelovanje korisnika u plaćanju troškova smještaja u ustanovama socijalne zaštite.


Skupština je usvojila Zakon o izmjenama Zakona o administrativnim taksama s tarifom administrativnih taksi HNŽ-a koji je usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama u području eksploatacije energetskih i drugih mineralnih sirovina i u području proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije.

Usvojena je Odluka o prestanku mandata zastupnika Kenana Memića iz Saveza za bolju budućnost, te je prihvaćena Odluka o dodjeli mandata za Minelu Krpo iz navedenog Saveza.

“Napominjemo da je s izborom zastupnice Krpo Skupština HNŽ-a prvi zakonodavni organ na svim nivoima vlasti u BiH sa istim brojem izabranih žena i muškaraca“, ističu iz Skupštine HNŽ-a.

Prihvaćena je izmjena kreditnih uvjeta u okviru projekta “Energetska efikasnost u BiH”, a u cilju implementiranja započetih aktivnosti na projektima Energetske efikasnosti javnih objekata u HNŽ-u.

Kada su u pitanju doneseni zaključci, Skupština HNŽ-a izražava zahvalnost svima koji su bili uključeni u borbu protiv pandemije koju je izazvao koronavirus.

“Posebnu zahvalu za predanost i hrabrost upućujemo liječnicima i cjelokupnom medicinskom osoblju u bolnicama i domovima zdravlja u županiji, policiji i osoblju MUP-a HNŽ-a, osoblju Civilne zaštite, Crvenog križa i drugih humanitarnih organizacija. Zahvaljujemo se medijima koji su osigurali pravodobne informacije, vozačima transporta, trgovcima i apotekarima koji su osigurali opskrbu hranom i lijekovima, te osoblju komunalnih i vodovodnih poduzeća“, navode iz Skupštine HNŽ-a.

Skupština se zahvaljuje svim stanovnicima HNŽ-a koji su strpljivošću i poštivanjem epidemioloških mjera dali svoj doprinos zaustavljanju pandemije koronavirusa, stoji u priopćenju.

Bild.ba

Previous articlePretres kuće u Grudama, u pitanju veća količina droge i oružja
Next articleFunkcionalnost i kleptokracija