Od danas na snazi nove naredbe Kriznog stožera Federacije BiH

Arhiva

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu i Preporuke koje će se primjenjivati od danas 22. kolovoza te ih dostavio kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29.05.2020. stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31.05., Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne stožere županijskih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

Novom Naredbom opće mjere iz ranije Naredbe produžene su za idućih 14 dana, a naredba je proširena odredbama za obrazovne ustanove definiranim i uz konzultacije sa predstavnicama županijskih ministarstava obrazovanja, Federalnog ministarstva obrazovanja i Zavoda za javno zdravstvo FBiH na održanom sastanku u Konjicu.

Naredbom “nastava u novoj školskoj godini 2020./2021. počinje u skladu sa zakonom/kalendarom, uz mogućnost revidiranja odluke o početku nove školske godine 2020./2021. na osnovu procjene epidemiološke situacije od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo županija”.

Krizni stožeri županijskih ministarstava zdravstva Naredbom se obvezuju “da u suradnji sa županijskim ministarstvom nadležnim za promet razmotre mogućnost organiziranog javnog prijevoza u kojem će se prevoziti samo učenici osnovnih škola, a sve u cilju suzbijanja širenja COVID-19″.


Definirano je da se “provođenje nastave u županijama organizira uz strogo i kontinuirano pridržavanje preporuka donesenih od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera), kao i Preporuci za škole u kontekstu COVID-19 za školsku godinu 2020/2021 sačinjenu od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, a koja je sastavni dio ove naredbe”.

U cilju sprječavanja širenja COVID-19, “svaka obrazovna ustanova na području županije” u skladu s naredbom, “mora imati krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 i imenovan operativni tim za praćenje implementacije kriznog plana”.

Županijske uprave za inspekcijske poslove, kao i mjerodavni inspektori pri gradovima i općinama, naredbom se obvezuju “da nalože svim obrazovnim ustanovama u županiji, u čijim prostorima i tijekom provođenja obrazovnog procesa može doći do prijenosa zarazne bolesti COVID-19, kao i drugih zaraznih bolesti, da uspostave i provodu redovne kontrole higijenskih i zdravstveno-tehničkih uvjeta u objektu i procesu rada, provođenje planova samokontrole sačinjenih u skladu s načelima analize rizika i kritičnih kontrolnih točaka, a prema preporukama mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo županije”.

Navedeno, napominje se u naredbi, “uključuje i kontinuiran pojačan inspekcijski nadzor od strane mjerodavnih inspekcija u obrazovnim ustanovama s ciljem sprječavanja prijenosa COVID-19“.

Bild.ba

Previous articleNjemačka proglasila Bruxelles rizičnim područjem
Next articleOgroman broj novozaraženih u Njemačkoj