Skupština ZHŽ-a usvojila koronazakon

Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Budući da je pojava virusne bolesti Covid-19 snažno utjecala na gospodarsku aktivnost, Skupština Zapadnohercegovačke županije danas je usvojila prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa i održanju stabilnosti proračuna Zapadnohercegovačke županije, a za njegovu provedbu osigurat će se sredstva koja će se izvršiti rebalansom proračuna ZHŽ-a za 2020. godinu.

Zakonom su, naime, pravne osobe i samostalni gospodarstvenici koji pružaju ugostiteljske usluge u ZHŽ-u oslobođeni obveze plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih pića, piva, svih bezalkoholnih pića i mineralnih voda, kave i čaja, tijekom trajanja nepogode i 90 dana od dana prestanka.

Određene pogodnosti imat će i koncesionari, na način da će biti oslobođeni plaćanja dijela tekuće godišnje koncesijske naknade za korištenje koja koja se izražava u postotcima i odnosi se na godišnji bruto prihod nastao korištenjem javnih dobara, prirodnih bogatstava ili pružanja usluga ili po jedinici mjere – tona, m³, m² i litra i naknade za zauzetu površinu (ha). Uvjet je da koncesionari, na dan stupanja na snagu ovog Zakona, imaju sklopljen ugovor o koncesiji u kojima je Vlada ZHŽ-a koncesor.

Zakon oslobađa i zakupodavce od plaćanja zakupnine na zakup šumskog zemljišta na godišnjoj razini, uz uvjet da imaju sklopljen ugovor o zakupu šumskog zemljišta s Ministarstvom gospodarstva ZHŽ-a. Propisivanjem ove mjere, županija se odriče svoje naknade u iznosu od 100 posto, što za koncesionara predstavlja umanjenje plaćanja naknade u iznosu od 50 posto naknade (preostali dio naknade je prihod općine / grada).

Jedna od mjera propisanih ovim Zakonom jest smanjenje plaća u državnom sektoru pa se tako osnovica za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija u institucijama vlasti u ZHŽ-u za mjesece svibanj i lipanj 2020. godine umanjuje u iznosu od 20 posto. Za 10 posto bit će umanjena osnovica za izračun bruto plaće državnih službenika i namještenika u tijelima uprave ZHŽ-a, savjetnika u institucijama vlasti ZHŽ-a, zaposlenika u školama koje su korisnici proračuna ZHŽ-a i ostalih zaposlenika korisnika proračuna ZHŽ-a. U istom postotku planirano je smanjenje i za zaposlenike u izvanproračunskim fondovima, javnim ustanovama, agencijama i drugim pravnim osobama čiji je osnivač ZHŽ ili ZHŽ ima prava. Od mjera smanjenja plaće izuzeti su policijski službenici, zaposlenici domova zdravlja, Zavoda za javno zdravstvo ZHŽ-a te Uprave za civilnu zaštitu ZHŽ-a.


U Zakonu stoji i to da se članovima nadzornih odbora, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugim kolektivnim upravljačkim tijelima koje imenuje Skupština ZHŽ-a ili Vlada ZHŽ-a, ukida naknada za rad za mjesece svibanj i lipanj 2020. godine.

Novčana sredstva ostvarena smanjenjem plaća državnih službenika i namještenika u tijelima uprave ZHŽ-a, savjetnika u institucijama vlasti ZHŽ-a, zaposlenika u školama koje su korisnici proračuna ZHŽ-a i ostalih zaposlenika korisnika proračuna ZHŽ-a iskoristit će se, pak, za održavanje stabilnosti i pravovremenih isplata rodiljnih naknada, prijenosa za štićenike i drugih socijalnih davanja na dostignutoj razini, a čija plaćanja se vrše iz proračuna ZHŽ-a.

Za financijsku stabilnost izvanproračunskih fondova, javnih ustanova, agencija i drugih pravnih osoba čiji je osnivač ZHŽ ili u slučaju da vrši upravljačka prava, iskoristit će se novčana sredstva od smanjenja plaća zaposlenicima u tim fondovima i ustanovama.

Dodajmo i to kako će Vlada ZHŽ-a, prema ovom Zakonu koji stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Narodnim novinama ZHŽ-a, osigurati financiranje najniže neto plaće na razini Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece travanj i svibanj 2020. godine. Navedeno se odnosi za djelatnosti kojima je zapovijedima Županijskog stožera civilne zaštite zabranjen rad, odnosno onemogućen ili znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Bild.ba/A. M. Musa

Previous articleNove zaraze koronavirusom na području Mostara
Next articleTestira se korona cjepivo na ljudima, jesmo li blizu otkrića lijeka?