Usvojen zakon: Pročitajte kolike će naknade dobivati nezaposlene porodilje i koliko iznosi dječji dodatak

Zakonom se uređuju dva osnovna prava materijalne podrške obiteljima sa djecom: dječiji dodatak i naknada nezaposlenoj porodilji.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izrazio je zahvalnost što je na današnjoj sjednici Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio Zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u FBiH uz jedan amandman.

– Amandmanom koji je usvojen omogućava se pravo na dječiji dodatak i djetetetu čija je nesposobnost za samostalan život i rad nastupila prije 15 godine života ili za vrijeme redovnog školovanja, sve dok ta nesposobnost traje – kazao je Drljača.

Zbog usvojenog amandmana Zakon će morati ići na usuglašavanje komisijama Zastupničkog i Doma naroda Paralmenta FBiH kako bi zakon stupio na pravnu snagu.

Zakonom se uređuju dva osnovna prava materijalne podrške obiteljima sa djecom: dječiji dodatak i naknada nezaposlenoj porodilji.

– Osnov za obračun ovih osnovnih prava je najniža plaća u Federaciji BiH u skladu sa odredbama Zakona o radu. Trenutno je najniža plaća 543 KM. Pravo na dječji dodatak ostvarit će djeca do navršene 18 godine života, ako prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plaće u Federaciji BiH (217 KM) i da dijete nije na smještaju u hraniteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne zaštite. Visina dječijeg dodatka je 19 posto najniže plaće u Federaciji BiH (103,7 KM mjesečno). Ovo pravo će se financirati iz budžeta FBiH. U ovoj godini, u budžetu Federacije je planirano za iste namjene 50 milijuna KM – kazao je Drljača.


Podvukao je da se trenutno dječiji dodatak financira na nivou županija i zavise od ekonomske mogućnosti županija, koji isplaćuju dječiji dodatak u mjesečnom iznosu od 30-50 KM i to neredovno.

– Prvi put Federacija preuzima financiranje ovog prava, u iznosu od 103,7 KM, što je tri puta više nego što je sada. Federacija je i garant da će svako dijete koje ispunjava propisne uvjete ostvariti ovo pravo – naglasio je Drljača.

Pravo na novčanu naknadu ostvarit će i porodilje koje nisu u radnom odnosu. Uvjet je da se porodilja nalazi na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili je na redovnom školovanju.

– Visina iznosa mjesečne naknade porodiljama je 55 posto najniže plaće u FBiH a nakanda će se isplaćivati u periodu od 12 mjeseci, oko 298 KM mjesečno. Ovo pravo će se financirati na županijskom nivou. Procjena je da će biti nešto više od 9.000 korisnica ovog prava. Naravno, županije mogu utvrditi i veće iznose naknade za financiranje ovog prava, u skladu sa svojim mogućnostima – rekao je Drljača.

Zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u FBiH ima i ekonomsku opravdanost jer predstavlja ulaganje u ljudske resurse posebno u situaciji sve manjeg nataliteta i iseljavanja mladih obitelji. Cilj je da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uvjeti za zdrav život u obitelji.

 

SOURCEBild.ba
Previous articleDarija Ramljak predstavlja svoj prvi singl na koncertu Aleksandre Radović u Kosači
Next articleGostovanje u HNK Mostar: Crna komedija ”Zemlja vukova” nemilice udara po društvenim predrasudama i stereotipima
Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments