Vlada FBiH zadužila Poreznu upravu da osigura olakšice sportskim kolektivima

Foto: Fena

Vlada Federacije BiH jučer je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, zadužila Poreznu upravu FBiH da sportskim društvima i poslovnim subjektima koji nisu obuhvaćeni Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, izazvanih pandemijom korona virusa, a s Poreznom upravom FBiH imaju zaključene sporazume o plaćanju dugova javnih prihoda na rate, ili o odgođenom plaćanju, odobri neplaćanje sporazumnih rata, odgođenog poreznog duga i tekućih obaveza u razdoblju do isteka 30 dana od dana prestanka stanja nesreće.

Ova uprava je dužna je i sportskim društvima i drugim subjektima koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom, a u primjeni imaju ugovore o reprogramu duga za poreze i doprinose, osigurati prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava osiguranja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate u periodu trajanja stanja nesreće i 30 dana od dana nakon njegovog prestanka, prenosi Fena.

Porezna uprava je zadužena da, za isti period, osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava osiguranja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate za ugovore o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima, zaključene u skladu s Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima.

Federalna vlada je Poreznu upravu FBiH zadužila i da, preko svojih županijskih ispostava, osigura izdavanje potvrda sportskim klubovima za ispunjavanje uvjeta za dobivanje natjecateljskih licenci nadležnih krovnih međunarodnih sportskih saveza, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Bild.ba


Previous articleOmogućeno kretanje starijim od 65 i mlađim od 18 godina
Next articleVijeće za tisak u BiH poziva vlasti na žurnu intervenciju za spas medija